Tin mới

Khai giảng lớp Thiết Kế, Lập trình Ứng dụng Vi Điều Khiển ngày 17/4/2014

Môn học Thiết kế, lập trình ứng dụng vi điều khiển là một trong những môn học rất quan trọng của các sinh viên khoa Điện, Điện Tử, Cơ Điện Tử, Tự Động Hóa, Công nghệ thông tin. Nó là hành trang giúp sinh viên tiếp cận các công nghệ cao hơn tại các môi trường thực tế sau khi ra trường.

Xem tiếp