Tin mới

Tin học hè

Đến hẹn lại lên, mùa hè năm nay Trung tâm Kỹ Thuật Điện Toán (TTKTĐT) tiếp tục tổ chức các lớp tin học hè dành cho các bạn học sinh, sinh viên. Với chương  trình Hè sôi động, TTKTĐT mong muốn được đem lại cho các bạn nhiều lớp học phong phú.

Xem tiếp