Thông báo mở lớp

KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC NGẮN HẠN

Hình: KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC NGẮN HẠN
Documento sin título

Đặc biệt:  Giảm 5% khi ghi danh online
                Giảm tối đa 10% cho HS-SV

18

TT

Lớp

Ngày học

Số buổi học

Ngày dự kiến khai giảng

 Học phí

Giờ học

TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN

1

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

(THCB + Ms Word + Ms excel + Ms P.Point)

Tối 246
Tối 357
Sáng246
T7,CN

18 buổi

14/5/2018
05/6/2018
29/5/2018
09/6/2018

1.000.000

Chiều 14h00 - 17h00
Tối: 18h00 - 21h00
T7-CN: 8h00- 12h00

2

Ôn thi Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Sáng T7,CN

2 buổi

hàng tuần

300.000

 

TIN HỌC VĂN PHÒNG NÂNG CAO

1

Microsoft Word nâng cao

Tối 246

6 buổi

18/6/2018

400.000

Tối: 18h00 - 21h00

2

Microsoft Excel nâng cao

Tối 357

6 buổi

22/5/2018

400.000

 

3

Microsoft P.Point nâng cao

Tối 357

6 buổi

05/6/2018

400.000

 

4

Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

Tối 246

15 buổi

18/6/2018

1.000.000

 

5

Ôn thi Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

Sáng T7,CN

2 buổi

hàng tuần

350.000

 

TIN HỌC DÀNH CHO THIẾU NHI

1

Tin học thiếu nhi
(Dành cho học sinh lớp 4-5-6)

THCB + Word + P.Point

Sáng 246
Chiều 246
Sáng 357

15 buổi

04/6/2018
04/6/2018
12/6/2018

1.500.000

Sáng: 8h00 - 11h00
Chiều: 14h00 - 17h00

2

STEM Robtotics

Sáng 357

16 buổi

Call   

3.000.000

Sáng: 9h00 - 11h00
Chiều: 14h00 - 16h00

CHỨNG CHỈ TIN HỌC VĂN PHÒNG QUỐC TẾ

1

Luyện thi chứng chỉ (MOS)Quốc Tế

   - Lệ phí thi MOS(1 phần thi)
- Lệ phí thi IC3(1 phần thi)

Chiều T7
Chiều 246


Chiều T5
Chiều T5

12 buổi
hàng tuầnhàng tuần

1.500.000


800,000
615,000

Chiều: 14h00 - 17h30
LỆ PHÍ THI CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT

1

Chứng chỉ Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Sáng CN

1 buổi

20/5/2018
03/6/2018

200.000

 8h - 10h30

2

Chứng chỉ Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

Sáng CN

1 buổi

20/5/2018
03/6/2018

250.000

 8h - 10h30

LỚP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG - CƠ KHÍ

1

AutoCad 2D cơ bản

Tối 246
Tối 357
Sáng 246
T7,CN

11 buổi

21/5/2018
05/6/2018
21/5/2018
19/5/2018

750.000

Chiều: 14h00 - 17h00
Tối: 18h00 - 21h00
T7-CN: 8h00- 11h45

2

AutoCad 2D nâng cao

Tối 357

11 buổi

29/5/2018

1.200.000

 

3

AutoCad 3D

Tối 357

11 buổi

29/5/2018

850.000

 

4

Sap 2000 cơ bản

Tối 357

11 buổi

22/5/2018

750.000

 

5

Sap 2000 nâng cao

Call

11 buổi

Call

1.000.000

 

6

Etab cơ bản

Tối 357

11 buổi

29/5/2018

750.000

 

7

Etab nâng cao + Safe

Call

11 buổi

Call

1.000.000

 

8

Plasxis

Tối 246

11 buổi

21/5/2018

1.500.000

 

9

Solidworks

Tối 246

15 buổi

28/5/2018

3.000.000

ĐKS giảm 200K

10

Khóa học CNC

Tối 357

Call

Call

Call

ĐKS giảm 200K

11

Quản lý dự án

Tối 357

15 buổi

22/5/2018

2.500.000

ĐKS giảm 200K

12

Bốc tách khối lượng và lập dự toán công trình

Tối 246

15 buổi

14/5/2018

2.800.000

ĐKS giảm 200K

13

Revit MEP căn bản
Revit MEP nâng cao

Tối 357
Tối 357

14 buổi
12 buổi

04/6/2018
29/5/2018

2.800.000

ĐKS giảm 200K

14

Revit Kiến trúc cơ bản
Revit Kiến trúc nâng cao

Tối 246

12 buổi

18/6/2018

2.400.000

ĐKS giảm 200K

15

Revit Kết cấu

Tối 246

12 buổi

28/5/2018

2.400.000

ĐKS giảm 200K

 16  RoBot STRUCTURE(thiết kế kết cấu)
 Tối 246
 12 buổi
 28/5/2018  2.400.000  
 17  NavisWorks  Tối 357
 09 buổi
 22/5/2018  2.800.000  

Họa viên BIM

Tối 246

09 tháng

14.000.000

 

LỚP NGÀNH ĐỒ HỌA - XỬ LÝ HÌNH ẢNH

1

Kỹ thuật xứ lý ảnh căn bản (Photoshop CS6)

Tối 246
Sáng 2-6

12 buổi

21/5/2018
04/6/2018

900.000

Tối: 18h00 - 21h00

2

Thiết kế mẫu với ILLustrator

Tối 357

12 buổi

22/5/2018

1.100.000

 

3

Corel Draw

Tối 246

10 buổi

18/6/2018

1.000.000

 

4

Kỹ thuật xứ lý ảnh nâng cao (Photoshop CS6 2)

Tối 357

12 buổi

25/6/2018

1.200.000

 

5

Chế bản điện tử với InDesign

Tối 357

10 buổi

19/6/2018

1.100.000

 

6

Kỹ thuật in

Tối 246

6 buổi

900.000

 

7

Kỹ thuật viên Đồ họa

Tối 246
Sáng 2-6

6 tháng

21/5/2018
04/6/2018

7.200.000

 
 8  DỰNG PHIM - KỸ XÃO
 Tối 246
Sáng + Chiều
 03 tháng
10 buổi
 11/6/2018
18/6/2018
 5.000.000
4.000.000
 Tối: 18g00 - 20g30
Sáng 08g00 - 11g30
Chiều 13g30 - 16g30

LỚP NGÀNH THIẾT KẾ - LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN NGHIỆP

1

HTML5 &CSS3

Tối 357

10 buổi

22/5/2018

1.000.000

S
Tối: 18h00 - 21h00

2

Thiết kế giao diện WEB sử dụng Photoshop

Tối 246

10 buổi

21/5/2018

1.000.000

 

3

PHP/MySQL cơ bản

Tối 246

12 buổi

12/6/2018

1.200.000

 

4

Javascript - JQuery - Angular JS

Tối 246

08  buổi

Call

1.200.000

 

5

Bootstraps Thiết kế giao diện Mobile

Tối 246

10   buổi

14/5/2018

600.000

 

6

PHP/MySQL nâng cao

Tối 246

10 buổi


1.000.000

 

8

Thiết kế - Lập trình Web Chuyên nghiệp

Tối 357

6 tháng

22/5/2018

8.000.000

 

CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ KHÁC

1

Lập trình ứng dụng Vi điều khiển

Tói 357

11 buổi

22/5/2018

2.200.000

 Tối: 18h00 - 21h00

2

Lập trình Hệ thống nhúng (Vi điều khiển nâng cao)

Tối 246

11 buổi

Call

2.500.000

 

3

Phương pháp số MatLab

Sáng T7,CN

11 buổi

26/5/2018

1.800.000

 

4

Ứng dụng phần mềm GEO5

Call

8 buổi

Call

3.000.000

 

5

Lập trình IOS

Call

 

Call

3.900.000

 

6

Lập trình Android

Tối 246

25 buổi

Call

5.200.000

 

7

Ứng dụng SPSS trong nghiên cứu định lượng

Chiều T7, Sáng CN

8 buổi

26/5/2018

2.000.000

 

8

Lập trình Ứng dụng quản lý bằng Ms.Access

Chiều Thứ bảy

15 buổi

09/6/2018

1.600.000

 

9

Lập trình C/C++/Java/Visual Basic 6.0

Tối 357

11 buổi

15/5/2018

700.000

 

10

Khóa học IOT

T7,CN

10 buổi

09/6/2018

2.200.000

 
 11  An Ninh Mạng và An Toàn Thông Tin
 T7,CN  08 buổi
26/5/2018
3.200.000
 

12

BLOCKCHAIN cơ bản
BLOCKCHAIN  nâng cao

T7,CN

9 buổi
6 buổi

19/5/2018
02/6/2018
4.000.000
3.000.000
 Sáng T7,CN:08g00-11g00
Chiều T7,CN: 13g30 -16g30

CÁC LỚP DIGITAL MARKETING

1

Google ADWORD - Tìm kiếm + hiển thị

Tối 246

6 buổi

28/5/2018

2.800.000

Tối 18h10 - 21h00

2

SEO

Tối 246

12 buổi

28/5/2018

3.800.000

Tối 18h10 - 21h00

3

Facebook Marketing

Tối 35

6 buổi

29/5/2018

2.300.000

Tối 18h10 - 21h00

4

Thiết kế Website bằng Wordpress

Tối 35

8 buổi

29/5/2018 2.500.000

Tối 18h10 - 21h00

 

** Đặc biệt: Hợp đồng đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Call: 028.222.89112
** Thường xuyên mở các lớp đào tạo tin học cho thiếu nhi, bồi dưỡng tin học cho giáo viên

 

ĐĂNG KÍ GHI DANH TẠI

CN1: 268 Lý thường Kiệt, P14, Q10, TP.HCM 
ĐT: 028.3864.7256 Exit 5371 - 028.222.89.112 - 0902.44.91.98

CN2: Kios 08, 142 Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP.HCM
ĐT:
028.3864.7256 Exit 5854 - 028.221.48.404

CN3: Phòng 314, Nhà H1, Đại học Bách Khoa, làng Đại học Thủ Đức
ĐT:
028.627.89.210 - 0909.445.308
02/05/2018 - Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán

Từ khoá:

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

-----


Ms. Vy (028.2228.9112)
Hotline 0902.44.91.98
HỖ TRỢ DỰ ÁN &
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

-----


Mr. Tuấn (091.801.9327)